Класиране на студенти за ОКС "магистър" - допълнителен прием

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Магистърски прием за учебната 2015/2016 година

Класиране на студенти за ОКС "магистър" - допълнителен прием

Вход. н-р

Име

Бал

Желание

Шифър

Специалност

30379

АНТОН МЕТОДИЕВ СИМЕОНОВ

4.4

1

1615

Реклама и медийни комуникации (РО,ДНДО,ДП)

30380

МАЯ ПЕТРОВА ВЛАДИМИРОВА

4.9

1

501

Счетоводство и контрол (ЗО,СНУ,ПП)

30381

КРЕМЕНА ЙОРДАНОВА МИХОВА

4.9

1

85

Корпоративен бизнес и управление (ДО,СНУ,ДП)

30382

ВАНЯ ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА

4.8

1

51

Бизнес информационни системи (РО,СНУ,ДП)

30383

ИВАН ДИМИТРОВ БОШНАКОВ

3.5

1

7

Глобален търговски бизнес(РО,СС,ДП)

30384

ЕЛЕОНОРА ДИАНОВА КРЪСТЕВА

4.2

1

41

Аграрен бизнес (РО,СНУ,ДП)

30385

МАРИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

3.8

1

99

ИТ иновации в бизнеса (ДО,СНУ,ДП)

30386

ДЕНИЦА МИТКОВА ДИМИТРОВА-ЯНУДОВА

4.7

1

223

Международен туристически бизнес(РО,СНУ,ПП)

30387

ДЕНИЦА АСЕНОВА ГАБРОВСКА

3.9

1

26

Мениджмънт на човешките ресурси(РО,СС,ДП)

30388

ЙОСИФ НИКОЛАЕВ КРЪСТАНОВ

4.2

1

40

Икономика на недвижимата собственост (РО,СНУ,ДП)

19.10.2015 год.