Ден на магистърско обучение в катедра "Икономика и управление на строителството"

На 7.04.2016 г. се проведе Ден на магистърското обучение, традиционно организиран всяка година от катедра "Икономика и управление на строителството".

Събитието беше открито от водещия – доц. д-р Петко Монев. Обръщение към студентите и гостите отправи проф. д-р Пламен Илиев – ръководител на катедра "Икономика и управление на строителството" и ректор на Икономически университет – Варна.

В своето изказване той представи накратко приоритетните направления от стратегията за развитие на обучението във висшето училище, основните резултати от инвестиционната програма на университета, анализира динамичната среда, в която се развива българското висше образование.

Като основни предимства на университета, проф. Илиев очерта: активна инвестиционна политика, оптимизирана и хармонизирана учебна документация, справедлива система за оценяване чрез функциониращ тестови център, създаден Научноизследователски институт, свежа, динамична и модерна академична среда, най-добрата социална политика във висшето образование, активен спортен и културен календар.

Проф. д-р Пламен Илиев представи магистърските програми по специалности: "Строително предприемачество", "Недвижими имоти и инвестиции" и "Бизнес икономика". Той акцентира на промяната в продължителността на обучение и семестриалните такси, увеличаване размера на стипендиите и стимулиране на дистанционното обучение. Последните промени предвиждат максимален срок на обучение 3 семестъра за завършили ДНДО и колеж, и 2 семестъра за всички останали. Семестриалните такси са намалени от 850 лв. на 650 лв. платено обучение, като изключение правят професионално направление "Информатика и компютърни науки" и специалностите, по които се обучава на английски език.

В своето изказване, проф. Илиев наблегна на превръщането на университета в бизнес организация. "Ще обучаваме по специалности, по които има търсене, на такси, които са поносими за студентите". Той заяви категорично, че за него България не разполага с прекалено много икономисти. Качеството на подготовката трябва да бъде съобразено с потребностите на бизнеса.

Доц. д-р Денка Златева – директор на център "Магистърско обучение" (ЦМО), посъветва студентите да не се колебаят да продължат в магистърска степен, защото образованието е най-добрата инвестиция в бъдещето.

Доц. д-р Иван Желев (катедра "ИУС", водещ функционален експерт на ИУ-Варна по проект "Студентски практики") сподели, че е стартирана първата фаза на проект "Студентски практики" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", в който студентите имат право да се включат като обучаващи се в магистърска степен.

В качеството си на представители на бизнеса и браншовите организации, в мероприятието взеха участие: Кина Цанева (главен експерт към Дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности", отдел "Общинска собственост", Община Варна), Чавдар Янков (зам.-директор на ТД на НАП Варна), Иван Табаков (председател на Варненска търговско-индустриална камара) и Неделчо Неделчев, Светлин Бонев (Областен управител на област Търговище), доц. д-р Коста Донев (ръководител на отдел "Анализи и стратегии" – пристанище Варна), Валентин Градев и Ивайло Градев ("Градев" ООД), Дарина Бобева (председател на Съвета на регионалната колегия – Варна към КНОБ), Калоян Балинов (управител на "Балинов инвест строителство и недвижими имоти" ЕООД), инж. Марин Сотиров (експерт инвеститорска дейност, отдел "Управление на проекти", "Пи Ел Ейч Инвест" ООД), Мариана Тороманова (управител на "Имобила" ООД), Радостина Милкова (административен директор на "Планекс" ООД), Кирил Даскалов и Доротея Стефанова ("Логос" ЕООД), Георги Куртев (собственик и управител на агенция за недвижими имоти "Куртев" ООД), Антоний Георгиев (Регионална структура на НСНИ – Варна), Албена Петрова (специалист "Човешки ресурси" в "Пътища и мостове" ЕООД), Юлия Хвърчилкова ("Open House"), Атанас Аргиров ("Аргос" недвижими имоти), Десислава Крисова ("Демос 2000" недвижими имоти), Десислава Петрова ("Алианц"), Пламена Димитрова и Дамян Стефанов ("Явлена"), Никола Стоянов ("Палад" ООД).

По време на дискусията представителите на бизнеса изразиха готовност за съдействие и популяризиране на магистърските програми, предлагани от катедра "ИУС". Те обърнаха внимание на качеството на подготовката и успешната реализация на кадрите на катедрата в бизнеса, държавната и местна администрация и браншовите организации.