Признати изпити в ОКС "магистър" по форми на обучение за зимен семестър на уч. 2018/2019 г.

     


 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър на учебната 2018/2019 г.

Вх. №

Име

СИН

Специал-
ност

Признат изпит
(по учебен план
на ИУ-Варна)

Оценка

ПР-01 Милена Николова Маринова 15610 МЧР-СПНУ Планиране и прогнозиране Отличен 6
ПР-02 Пресияна Огнянова Витанова 15532 МЧР-СПНУ Планиране и прогнозиране Отличен 6
ПР-03 Пресияна Огнянова Витанова 15532 МЧР-СПНУ Организационно поведение Мн. добър 5
ПР-04 Господин Илиянов Йовчев 1554 НИИ-СПНУ Урбанистика Отличен 6
ПР-05 Ния Стефанова Соколова 15718 СП-СПНУ Управление на инвестиционния процес Отличен 6
ПР-06 Каролина Радостинова Абаджиева 15538 СК-СПНУ Финансов контрол Не се признава!
ПР-07 Каролина Радостинова Абаджиева 15538 СК-СПНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПР-08 Галина Ташкова Колева 15565 СК-СПНУ Финансов контрол Не се признава!
ПР-09 Галина Ташкова Колева 15565 СК-СПНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПР-10 Гергана Александрова Стаменова 137 Информатика-ДНДО Уеб технологии Не се признава!
ПР-11 Виктория Петрова Петрова 15511 МЧР-СПНУ Организационно поведение Мн. добър 5
ПР-12 Поля Веселинова Добрева 15621 СК-СПНУ Финансов контрол Не се признава!
ПР-13 Йозлем Исмяил Адем 15688 СК-СПНУ Финансов контрол Не се признава!
ПР-14 Десислава Илиянова Димитрова 15602 СП-СПНУ Управление на инвестиционния процес Отличен 6
ПР-15 Десислава Илиянова Димитрова 15602 СП-СПНУ Урбанистика Мн. добър 5
ПР-16 Десислава Илиянова Димитрова 15602 СП-СПНУ Ценообразуване в строителството Отличен 6
ПР-17 Александра Пламенова Колева 15597 УП-СПНУ Предприемачество Отличен 6
ПР-18 Александра Пламенова Колева 15597 УП-СПНУ Планиране и анализ на предприятието Отличен 6
ПР-19 Александра Пламенова Колева 15597 УП-СПНУ Управление на инвестции и иновации Отличен 6
ПР-20 Пламен Мирославов Цеков 14190 КЕС-ДНДО Икономикс Добър 4
ПР-21 Пламен Мирославов Цеков 14190 КЕС-ДНДО Количествени методи Не се признава! Признава се частта по математика, но не се признава частта по статистика. Да се положи само в частта по статистика.
ПР-22 Катрин Светославова Петрова 15566 МО-СПНУ Предприемачество и МСБ Отличен 6
ПР-23 Стоян Пламенов Стоянов 114 Информатика-ДНДО Компютърни архитектури и мрежи Отличен 6
ПР-24 Стоян Пламенов Стоянов 114 Информатика-ДНДО Уеб технологии Отличен 6
ПР-25 Христина Димитрова Георгиева 15721 УП-СПНУ Предприемачество Отличен 6
ПР-26 Тина цветанова Бойканова 15499 КМ-СПНУ Маркетингови изследвания Добър 4
ПР-27 Поля Веселинова Добрева 15621 СК-СПНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПР-28 Йозлем Исмяил Адем 15688 СК-СПНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПР-29 Калина Христова Христова 15841 СК-СПНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПР-30 Асен Светлев Янев 148 Информатика-ДНДО Компютърни архитектури и мрежи Добър 4
ПР-31 Асен Светлев Янев 148 Информатика-ДНДО Уеб технологии Среден 3
ПР-32 Румяна Николаева Петрова 200 Информатика-ДНДО Електронен бизнес 1 част "Не се признава" на основание чл. 53, ал. 3 от Правилник за УДУЦМО
Електронен бизнес 2 част "Не се признава" на основание чл. 53, ал. 3 от Правилник за УДУЦМО
ПР-33 Румяна Николаева Петрова 200 Информатика-ДНДО Интелигентни агенти и мултиагентни системи "Не се признава" на основание чл. 53, ал. 3 от Правилник за УДУЦМО
ПР-34 Веселина Стефанова Краева 15803 МБМ-СПНУ Маркетингов мениджмънт Добър 4
ПР-35 Нурие Веждиева Нурдиева 15802 МБМ-СПНУ маркетингов мениджмънт Отличен 6
ПР-36 Нурие Веждиева Нурдиева 15802 МБМ-СПНУ Анализ на потребителското поведение Мн. добър 5
ПР-37 Нурие Веждиева Нурдиева 15802 МБМ-СПНУ Маркетингови изследвания Отличен 6
ПР-38 Веселина Стефанова Краева 15803 МБМ-СПНУ Анализ на потребителското поведение Мн. добър 5
ПР-39 Веселина Стефанова Краева 15803 МБМ-СПНУ Маркетингови изследвания Отличен 6
ПР-40 Елена Калоянова Топачарова 132 БИС-ДНДО Компютърни архитектури и мрежи Добър 4
ПР-41 Елена Калоянова Топачарова 132 БИС-ДНДО Уеб технологии Среден 3
ПР-42 Янко Веселинов Великов 15795 КФ-СПНУ Финансови инвестиции Среден 3
ПР-43 Велина Вихърова Маркова 15546 СК-СПНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПР-44 Катерина Янкова Махерова 15727 СК-СПНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПР-45 Надежда Георгиева Георгиева 15583 СК-СПНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПР-46 Алекс Алберт Илиев 15775 МБМ-СПНУ Маркетингов мениджмънт Мн. добър 5
ПР-47 Алекс Алберт Илиев 15775 МБМ-СПНУ Маркетингови изследвания Добър 4
ПР-48 Константин Димитров Костадинов 15821 СК-СПНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПР-49 Велина Янева Янева 15820 СК-СПНУ Финансово счетоводство Добър 4

Нагоре 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър на учебната 2018/2019 г.

Вх. №

Име

СИН

Специал-
ност

Признат изпит
(по учебен план
на ИУ-Варна)

Оценка

ПЗ-01 Стефани Петрова Петрова 118422 СК-СПНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ-02 Йоана Евгениева Енева 118370 СК-СПНУ Финансов контрол Не се признава!
ПЗ-03 Йоана Евгениева Енева 118370 СК-СПНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ-04 Виктория Цвяткова Бойкова 118435 СК-СПНУ Финансов анализ Отличен 6
ПЗ-05 Виктория Цвяткова Бойкова 118435 СК-СПНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ-06 Виктория Цвяткова Бойкова 118435 СК-СПНУ Финансов контрол Не се признава!
ПЗ-07 Станислава Николаева Димитрова 118368 СК-СПНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ-08 Илияна Любенова Тодорова 11869 СК-СПНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ-09 Илияна Любенова Тодорова 11869 СК-СПНУ Финансов конрол Не се признава!
ПЗ-10 Дияна Димитрова Гроздева 57 СК-ДНДО Финансов контрол Не се признава!
ПЗ-11 Теодора Николаева Василева 118377 СК-СПНУ Финансов контрол Не се признава!
ПЗ-12 Валентин Тодоров Пагалски 118362 СК-СПНУ Финансов контрол Не се признава!
ПЗ-13 Петя Христова Недева 118392 СК-СПНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ-14 Айсун Бейсим Ахмед 118408 СК-СПНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПЗ-15 Айлин Мустафова Акифова 118407 СК-СПНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ-16 Хюлия Илхан Ремзи 118424 СК-СПНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ-17 Джемиле Сюлейман Халил 118400 СК-СПНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПЗ-18 Диана Димитрова Топорска 118354 СК-СПНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПЗ-19 Ралица Мариянова Русева 118434 СК-СПНУ Финансов контрол Среден 3
ПЗ-20 Ралица Мариянова Русева 118434 СК-СПНУ Финансово счетоводство Обработва се!
ПЗ-21 Полина Димитрова Атанасова 118402 СК-СПНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ-22 Елена Димитрова Янева 118449 БМ-СПНУ Банково дело Среден 3

Нагоре 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър на учебната 2018/2019 г.

Вх. №

Име

СИН

Специал-
ност

Признат изпит
(по учебен план
на ИУ-Варна)

Оценка

ПД-01 Иван Петров Христов 22 КБУ-ДНДО Икономикс Мн. добър 5

Нагоре