Учебно разписание за ОКС "бакалавър" /редовно и дистанционно обучение/ за зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

Учебно разписание за ОКС "бакалавър" /редовно и дистанционно обучение/ за зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

Учебно разписание за зимен семестър на уч. 2019/2020 г.

* за студенти в ОКС "бакалавър" - редовно и дистанционно обучение може да видите на Учебно разписание, към меню "Бърз достъп" от сайта на университета или в университетската информационна система WebStudent, в меню Учебно разписание.

Обединени административни групи за учебната 2019/2020 г.

Курс Специалност  Стара група Нова група
3 Маркетинг 36 35
4 Стокознание и митническа дейност 22 21
Международен бизнес 47 46
Мениждмънт 39 38