Изборни дисциплини за студенти ОКС "магистър", 5 курс – СС и СПНУ и 6 курс – ДНДО и СПН

Изборни дисциплини за студенти ОКС "магистър", 5 курс – СС и СПНУ и 6 курс – ДНДО и СПН

От 23.10.2018 г. до 06.11.2018 г. (включително) може да направите избор на дисциплини включени в избираемия блок за летен семестър на учебния план, по който се обучавате. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система ще бъдете разпределени служебно.

Изборът се прави като влезете в своя профил в "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини". Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.