Учебно разписание за ОКС "магистър", задочно обучение

Учебно разписание за ОКС "магистър", задочно обучение

Учебно разписание за зимен семестър на уч. 2018/2019 г.

* за студенти в ОКС "магистър" - дистанционно обучение, може да видите в университетската информационна система Web-Student, в меню Учебно разписание