Пробен достъп до "Economics and Finance 2018" - колекция от 505 електронни книги на научния издател Springer Nature

Достъпът е отворен до 02.11.2018 от територията на университета: https://link.springer.com/

Тази колекция включва най-съвременни изследвания в области като икономическа теория, икономически политики, иконометрия, икономика на развитието, банково дело, корпоративни финанси.

Книгите са дело на авторитетни учени, обвързани с престижни организации и институции като Международната икономическа асоциация, Международната трудова организация, Обединените нации, ФАО и др.

Кратко ръководство за работа с платформата