Пробен достъп до колекциите с електронни книги "Икономикс" и "Мениджмънт" на Cambridge University Press

Достъпът е отворен до 30.11.2018. от територията на университета: https://www.cambridge.org/core/

Колекцията Economics от книги на Cambridge University Press е известна с обхвата и качеството си. Тя е дом за публикациите на най-важните икономисти в историята на дисциплината като Джон Кейнс, както и за работата на около 30 Нобелови лауреати като Кенет Ароу, Хърбърт Саймън, Робърт Солоу и Джоузеф Стиглиц.

Ключова област от CUP е мениджмънтът. Списъкът в колекцията “Management”включва международно известни учени както от развитите, така и от бързо развиващите се икономики. Издателството има изградена репутация за научна прецизност и иновативни подходи в областите бизнес етика, предприемачество и иновации, мениджмънт на човешките ресурси, международен бизнес, организационна наука, маркетинг и стратегически мениджмънт.

Пробната версия е ограничена до 500 изтегляния.

Кратко ръководство за работа с платформата