Конкурс за идеен проект на лого на катедра "Обща икономическа теория"

Конкурс за идеен проект на лого на катедра "Обща икономическа теория"

Катедра "Обща икономическа теория" при Икономически университет – Варна

удължава


КОНКУРС

за идеен проект на лого на катедрата
до 10.02.2017 г.

Условия за участие:

  • Приемат се само авторски предложения, които не са участвали в други конкурси и не копират визията на съществуващи лога;
  • Всеки участник може да кандидатства в конкурса с до 3 предложения;
  • Файловете с логата трябва да са във формат с разширение “JPEG” или “PNG”;
  • Изпратените предложения трябва да са в черно-бял и цветен вариант до 3 цвята;
  • В логото трябва да присъства името на катедрата и на университета.
  • Проектните предложения следва да бъдат изпратени по имейл на адрес: katedra_oit@ue-varna.bg
  • Участниците в конкурса следва да посочат трите си имена и телефон за връзка.
  • На победителя ще бъде връчена парична награда в размер на 150 лв.