Тържествена промоция Випуск 2016, ОКС "магистър"

Тържествена промоция Випуск 2016, ОКС "магистър"

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

 

организира

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

на абсолвенти випуск 2016 г. – ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2016 г.)

02 декември (петък) – 11:00 часа зала Аула


Поканват се всички абсолвенти и техните близки да вземат участие в церемонията по връчване на дипломите.

След официалната церемония, раздаването на дипломите по специалности
ще продължи от 12:30 часа в следните зали:

2 декември - петък
Аула - 11:00

Зала

Специалност

Аула

Счетоводство и контрол

122

Публични финанси
Корпоративни финанси
Банков мениджмънт

220

Икономика на строителството
Икономика на недвижимата собственост
Бизнес икономика

128

Корпоративен бизнес и управление
Логистичен мениджмънт

319

Търговски бизнес
Глобален търговски бизнес

222

Аграрен бизнес
Бизнес консултиране

127 в

Качество и експертиза на стоките

316

Управление на продажбите и мърчандайзинг
Реклама и медийни комуникации
Корпоративен маркетинг
Комуникации и бизнес развитие

221

Международен бизнес

127 г

Туризъм
Международен туристически бизнес

323

Мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Бизнес администрация
Публична администрация

301

Информатика
Приложна информатика
Бизнес информационни системи
ИТ иновации в бизнеса

   Галилеева клетва Икономически университет

ЗАБЕЛЕЖКА: Раздаването на тоги за абсолвентите ще се извърши в кабинетите на инспектори учебна дейност на катедрите за съответните специалности от 09:30 ч. до 10:30 ч.