Временен достъп до електронни списания на "Emerald"

Уважаеми студенти и преподаватели,

До 17 юли 2017 г. университетската библиотека предоставя временен достъп до електронни списания на „Emerald“.

Emerald е глобален издател, предоставящ най-високо качество. С почти 50-годишен опит, Emerald управлява портфолио от над 300 списания, много от които са индексирани от Thomson Reuters (ISI). Цели 72% от индексираните заглавия отбелязват увеличение на техните наукометрични показатели за въздействие за 2014 г. (източник: Thomson Reuters Journal Citation Reports 2015). Освен това 85% от списанията са индексирани и от Scopus. Базата данни се обновява непрекъснато. Тя осигурява достъп до съвременно, висококачествено съдържание за потребителите, изследователите и практикуващите, като съчетава научния авторитет с практическото значение.

„eJournals Premier“ е най-изчерпателната колекция, предлагана от издателя. Тя е проектирана като мултидисциплинарна и съчетава основната база данни, посветена на управлението, с редица отделни специализирани колекции, осигурявайки изключителна пълнота.

Повече информация за списанията от колекцията можете да намерите на emeraldgrouppublishing.com/products/collections , както и да се обърнете към специалистите от отдел "Информационно-библиографски" - читалня, ет. 6, мобилен телефон 0882164646