Пробен достъп до колекциите с електронни книги на Peter Lang Publishing Group

Достъпът е отворен до 05.11.2018 от територията на университета: www.peterlang.com/ebookaccess

Peter Lang Publishing Group е академичен издател с повече от 40 години опит. Специализира в хуманитарните и социалните науки и издава над 1800 заглавия годишно. От 2016 г. тези заглавия се предлагат и в електронен формат на платформа с търсещи функционалности, възможност за сваляне в  PDF формат и DOI на ниво заглавие. Издателството оперира в няколко езикови региона и така запълва уникална ниша в академичното издаване. Съдържанието покрива всички дисциплини в хуманитарните и  социалните науки:

• Изкуство • Икономикс и мениджмънт • Образование • Английски език и литература • Филмово и театрално изкуство • Немски език и литература • История • Международно право • Лингвистика • Медия и комуникация • Музика • Философия • Политология • Романски езици и литература • Социология • Теология

Кратко ръководство за работа с платформата