Публична академична лекция на доц. д-р Христина Благойчева

Ръководството на факултет

"Финансово-счетоводен" има удоволствието да Ви 

ПОКАНИ 

на 

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ  

на доц. Христина Благойчева

на тема:

"РОЛЯТА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА БЕДНОСТТА"

Лекцията ще се проведе на 11.10.2012 година от 16:30 часа в зала 316