Справка за заетост на студентски общижития в ИУ-Варна

Година Към дата Общежитие Легла капацитет Легла над капацитет Настаняване Свободни легла Неизползваеми легла
2017 30.11 бл. 1 285 0 285 0 0
бл. 2 285 0 284 1 0
31.03 бл. 1 285 0 282 3 0
бл. 2 285 0 279 6 0
2016 30.11 бл. 1 285 0 284 1 0
бл. 2 285 0 282 3 0
31.03 бл. 1 285 0 283 2 0
бл. 2 285 0 269 16 0