Посещение на представители на Финансовия механизъм на ЕИП по проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България"

На 26 септември 2018 г. на посещение в ИУ – Варна, свързано с реализацията на проект, финансиран по Финансовия механизъм на ЕИП бяха представители на Националното координационно звено в администрацията на МС, на дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите, ИА „Одит на средствата от ОСЕС“, Норвежкото министерство на външните работи, Министерството на външните работи на Исландия, Норвежкото посолство в Румъния, Молдова и България и на Офиса на Финансовия механизъм на ЕИП в Брюксел.

Целта на посещението беше да се покажат постигнатите добри резултати и успешната реализация на проект „Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България“, реализиран през програмния период на Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014.

Срещата се проведе в Зала 1 на университета, където доц. д-р Снежана Сълова – ръководител на ЕУП, запозна гостите с основните цели, дейности и постигнати резултати при изпълнението на проекта. След това беше посетена университетската библиотека, където гостите се запознаха на място с резултатите от реализираните дейности – изградения дигитализационен център с необходимото техническо оборудване и софтуер, уеб-платформата за достъп до дигитализирания архив, както и с организацията и обслужването в библиотеката.