Национална конференция "Десет години членство на Република България в ЕС – проблеми на хармонизацията и прилагането на правото на ЕС"

Два научни форума, организирани от Института за държавата и правото при БАН, се проведоха в Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ край Варна на 15.06.2017 г.: Национална конференция на тема „Десет години членство на Република България в ЕС – проблеми на хармонизацията и прилагането на правото на ЕС“ и VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки. Научните прояви бяха открити от проф. д-р Ирена Илиева – и.д. директор на Института за държавата и правото при БАН.

В Националната конференция „Десет години членство на Република България в ЕС – проблеми на хармонизацията и прилагането на правото на ЕС“ освен видни български учени в областта на правните науки участваха и международно признати експерти от чужбина - проф. д-р Владислав Чаплински от Полската академия на науките и проф. Силвен Пойо-Перуцето, представляващ Френската асоциация по сравнително право, извънреден съветник в Касационния съд на Франция, университетски професор.

Катедра „Правни науки“ във варненския Икономически университет се включи активно в научните форуми. Доклади представиха ръководителят на катедрата доц. д-р Андрияна Андреева, доц. д-р Галина Йолова, ас. д-р Диана Димитрова. В националната конференция на докторантите участваха  Виолета Владова-Иванова и Венцислав Савов – докторати на катедрата от докторската програма по „Търговско право“.