Разпределение на дипломни работи по рецензенти

циалност "Икономика на строителството", ОКС "бакалавър"

Специалност "Бизнес икономика", ОКС "бакалавър"

Специалност "Строително предприемачество", ОКС "магистър"

Специалност "Недвижими имоти и инвестиции", ОКС "магистър"

Специалност "Бизнес икономика", ОКС "магистър"

Специалност "Управление на проекти", ОКС "магистър"