Публична лекция на Доц. Д-р Росен Николаев

 

ПУБЛИЧНАЛЕКЦИЯ

НА ДОЦ.Д-РРОСЕН НИКОЛАЕВ

НА ТЕМА''ЛИНЕЙНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЗАДАЧА

И ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДУАЛНОСТТА''

ДАТА04.04.2012 Г. (СРЯДА)

ЗАЛА 122 от 15ч.