Практическо обучение - програма, правила, методически указания, въпросник и др.