дати за условни,приравнителни изпити и бригадири

ДАТИ  ЗА  ЯВЯВАНЕ НА  ИЗПИТИ

УСЛОВНИ И ПРИРАВНИТЕЛНИ

 до 30 АПРИЛ 2012 година

 ЗА  СТУДЕНТИ ЗАМИНАВАЩИ

НА  БРИГАДИ 

                                                от 8 до 18 май 2012 година
 

по  МАТЕМАТИЧЕСКИ  ДИСЦИПЛИНИ

 

преподавател

дата

зала

час

Проф.д-р Д. Дочев,

проф.д-р ик.н. Б.Атанасов,

доц.д-р Р.Николаев,

гл.ас. М.Каракулаков

20 март

18 април

10 май

438

127 г

 62

7,30 ч.

7,30 ч.

12,00 ч.

Доц. д-р Д.Суружон

30 март

27 април

18 май

62

64

421

11 ч.

11 ч.

11 ч.

Доц. д-р Т.Стоянов

13 март

10 април

8 май

421

421

421

 12 ч.

    12 ч.

    12 ч.

Гл.ас. д-р Теодора Запрянова

27 март

24 април

8 май

119б

119б

119б

16 ч.

16 ч.

16 ч.