Летен отдих за преподаватели и служители през 2019 г. - Второ класиране

Летен отдих за преподаватели и служители през 2019 г. - Второ класиране

Срок за подаване на заявления за второ класиране – от 13.05.2019 г. до 17.05.2019 г.
Разглеждане на заявленията – 20.05.2019 г.
Обявяване на резултатите – 21.05.2019 г.
Краен срок за плащане  30.05.2019 г.

Заявленията Заявление може да подавате на e-mail: hr@ue-varna.bg или да оставите в отдел "Човешки ресурси", стая 130.


СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
Почивна база с. Шкорпиловци

ПЪРВА СМЯНА
/от 17.06. до 22.06./

ВТОРА СМЯНА
/от 24.06. до 29.06./

 1. свободно
 2. свободно
 3. свободно
 4. свободно
 5. свободно
 6. свободно
 7. свободно
 8. свободно
 9. свободно
 1. свободно
 2. свободно
 3. свободно
 4. свободно
 5. свободно
 6. свободно
 7. свободно
 8. свободно
 9. свободно

ТРЕТА СМЯНА
/от 01.07. до 06.07./

ЧЕТВЪРТА СМЯНА
/от 08.07. до 13.07./

 1. свободно
 2. свободно
 3. свободно
 4. свободно
 5. свободно
 6. свободно
 7. свободно
 8. свободно
 1. свободно
 2. свободно

ПЕТА СМЯНА
/от 15.07. до 20.07./

ШЕСТА СМЯНА
/от 22.07. до 27.07./

 1. свободно
 2. свободно
 3. свободно
 4. свободно
 5. свободно
 6. свободно
 7. свободно
 8. свободно
 9. свободно
 1. свободно

СЕДМА СМЯНА
/от 29.07. до 03.08./

ОСМА СМЯНА
/от 05.08. до 10.08./

 1. свободно
 2. свободно
 3. свободно
 4. свободно
 5. свободно
 1. свободно
 2. свободно
 3. свободно
 4. свободно
 5. свободно
 6. свободно
 7. свободно
 8. свободно

ДЕВЕТА СМЯНА
/от 12.08. до 17.08./

ДЕСЕТА СМЯНА
/от 19.08. до 24.08./

 1. свободно
 2. свободно
 3. свободно
 4. свободно
 5. свободно
 6. свободно
 7. свободно
 8. свободно
 9. свободно
 1. свободно
 2. свободно
 3. свободно
 4. свободно
 5. свободно
 6. свободно
 7. свободно
 8. свободно

ЕДИНАДЕСЕТА СМЯНА
/от 26.08. до 31.08./

ДВАНАДЕСЕТА СМЯНА
/от 02.09. до 07.09./

 1. свободно
 2. свободно
 3. свободно
 4. свободно
 5. свободно
 6. свободно
 7. свободно
 8. свободно
 9. свободно
 1. свободно
 2. свободно
 3. свободно
 4. свободно
 5. свободно
 6. свободно
 7. свободно
 8. свободно
 9. свободно

ТРИНАДЕСЕТА СМЯНА
/от 09.09. до 14.09./

 1. свободно
 2. свободно
 3. свободно
 4. свободно
 5. свободно
 6. свободно
 7. свободно
 8. свободно
 9. свободно