20 години факултет "Информатика"


   Факултет "Информатика" към Икономически университет - Варна организира международна научна конференция "Съвременни методи и технологии в научните изследвания". Конференцията ще се проведе на 12 и 13 октомври 2012 г. За повече информация посетете сайта на конференцията - http://cit.ue-varna.bg/