Отбелязване 150-годишнината от рождението на проф. Цани Калянджиев

Отбелязване 150-годишнината от рождението на проф. Цани Калянджиев

На 24 ноември 2016 г. известният с научноизследователската си дейност и принос за развитието на стоковедната  наука проф. д-р Христо Кожухаров от УНСС – София стана носител на първата наградата "Проф. Цани Калянджиев" за 2016 г.

Гости, преподаватели и студенти уважиха тържеството, с което се отбеляза и 150-годишнината от рождението на проф. Цани Калянджиев, първият ректор на Висшето търговско училище във Варна.

На церемонията присъстваха и г-н Коста Базитов – зам. кмет на Община Варна, г-н Станислав Иванов – председател на комисията по финанси на Общински съвет - Варна, Недялко Неделчев почетен консул на Германия и Франция във Варна и член на Съвета на настоятелите на ИУ-Варна, г-н Цанко Калянджиев – внук и Боян Калянджиев – правнук на проф. Цани Калянджиев, които положиха цветя пред паметника на професора в централното фоайе на университета.

Доц. Събка Пашова изнесе доклад за живота, творчеството и дейността на проф. Цани Калянджиев, благодарение на когото на 14 май 1920 г. във Варна се открива първото в България Висше търговско училище (известно още като Търговска академия) и той е назначен за ректор (1921–1933) с научното звание "извънреден професор".

Проф. д-р Пламен Илиев – ректор на университета отбеляза значимия принос на проф. Цани Калянджиев, свързан с отстояване на автономията на висшето училище и учредяване на дарителски фонд за откриване на научноизследователски институт, който тогава не е било възможно да бъде открит, но днес е вече действащ в Икономически университет – Варна. Ректорът официално връчи на проф. д-р Христо Кожухаров статуетка с лика на проф. Цани Калянджиев и почетен диплом за високи постижения в областта на науката за 2016 г.

Проф. д-р Христо Кожухаров благодари за наградата и сподели, че научното стокознание е негова съдба, работил е и ще продължава да работи в тази област, защото е убеден в необходимостта на стокознанието за националния просперитет.