Дати за условни и приравнителни изпити по МАТЕМАТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Проф.д-р Д.Дочев, проф. д-р ик.н. Б.Атанасов, доц. д-р Р.Николаев и гл.ас. М.Каракулаков - 16 ноември от 8.00 ч в каб. 228 и 14 декември от 8.00 ч в каб. 228; Доц. д-р Д.Суружон - 29 ноември от 9.00 ч. в 421 каб. и на 15 декември от 13 ч. във втори корпус-преподавателска стая;  Доц. д-р Т.Стоянов - 15 ноември от 12 ч. в каб. 421 и на 13 декември от 12 ч. в каб. 421; Гл. ас. д-р Т.Запрянова - на 17 ноември от 13.00 ч. в каб. 119б и на 15 декември от 13 ч. в каб. 119б;