График за настаняване на резерви 2011-2012 г.


1 курс - от 47 до 64 резерва
2 курс - от 45 до 61 резерва
3 курс - от 44 до 58 резерва
4 курс - от 42 до 55 резерва
5 курс -     6, 7 и 8-ма резерва


График за настаняване:

14.10.2011 г.


При настаняването студентите трябва да представят:

1. лична карта
2. 3 бр. снимка       
След получаване на настанителното писмо в стая 531 студентите трябва да платят депозит в
ОББ - Варна- 100 лв.
/ Студентите инвалиди и кръгли сираци плащат 30% от депозита/

Депозитът се внася  в ОББ - клон Варна
IBAN: BG60UBBS80023106028806
BIC: UBBSBGSF

Общежития и столове при ИУ - Варна


Депозити,наем, ток, вода
/ име, блок № , стая №  - задължително/