Учебно разписание за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", редовно обучение

Учебно разписание за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", редовно обучение

Учебно разписание за летен семестър на уч. 2018/2019 г.

* за студенти в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - редовно обучение, може да видите в университетската информационна система Web-Student, в меню Учебно разписание