"Бъди ментор на ученик от варненска гимназия"

Поради големия брой желаещи ученици да участват в националният проект ABLE Mentor на територията на град Варна се набират още ментори. Кандидатстването за ментори се удължава до 21.10.2015 г. ABLE Mentor във Варна се реализира от Икономически университет - Варна и в частност клуб "Млад предприемач" към Студентски съвет и Кариерен център.

На 22.10.2015 г. ще се проведе среща за обучение и разяснение на ментори. Срещата е предвидена от 18:00 часа в зала 319 в Икономически университет - Варна.

Защо се осъществява проектът?

Учениците в гимназията бързо преминават през различни фази и скоро разбират, че са изправени пред важни избори: какво да учат, къде да учат, как да се впишат в средата, когато завършат училище; задават си безброй въпроси, за повечето от които нямат отговор. Поради този факт са формулирани няколко цели на менторската програма:

  • Повишена мотивация на учениците;
  • По-висока информираност за кариера и бъдещо образование;
  • Подобрени социални компетенции;
  • Увереност, самочувствие и готовност за справяне със света извън училище.

Какво е да си ментор?

Менторът не е нито родител, нито формален „скучен“ преподавател на своя ученик. Менторът е човек с повече житейски, академичен и професионален опит и знания, постигнати успехи, и преживени неволи. Менторът е приятел, с когото ученикът може да споделя и от когото да търси съвет.

Кой може да е ментор?

Доброволци, желаещи да споделят преживяното и наученото в практиката, за да подпомогнат развитието на своя ученик; да му помогнат да се информира, за да може да вземе по-добри решения; да го „хванат“ за ръка и да му покажат, че няма невъзможни неща, но всичко стойностно изисква труд и постоянство.

Какво се очаква от ментора?

- Да работи съвместно с поверения ученик в рамките на 3 месеца (31.10.2015 - 31.01.2016), като отделя поне 6 часа месечно, в които да се среща онлайн или на живо с ученика. Поне веднъж месечно срещата трябва да е на живо;
- Да съдейства на ученика при избора на проект, който е съобразен с интересите му и решава важен за него проблем (личностен, социален, предприемачески);
- Да работи съвместно с ученика за реализиране на проекта и поставените цели в рамките на тези 3 месеца.

Кои са учениците в сезон 2 за град Варна?

За сезон 2 са кандидатствали 38 ученици (10 - 12 клас) от 6 варненски гимназии: Първа езикова гимназия, МГ "Д-р Петър Берон", НГХНИ "Константин Преславски", ВТГ "Г. С. Раковски", ПГТ "Професор д-р Асен Златаров", Професионална гимназия по електротехника Варна.

Защо го правим?

„За да получиш, трябва да дадеш“ - Изследванията сочат, че менторските отношения имат положителен ефект върху академичните резултати на учениците, както и върху тяхната цялостна самоувереност и ориентация в света на възрастните. Търсенето на правилните отговори за себе си отнема време и е сложен процес на себепознаване. Да вървиш заедно с някой, който е по-опитен по пътя, винаги ще бъде по-забавно и ще носи по-добри резултати. Менторството в гимназиален етап от развитието може да се приеме и като форма на неформално образование, тъй като чрез личен пример се учи и помни най-ефективно. Извън класната стая учениците се обръщат към своя ментор за съвет, могат да научат от вас практически приложения на наученото в час или да се сблъскат с реални казуси и проблеми от живота.

Всеки ментор при необходимост може да разчита на:

- Кариерни консултанти;
- Училищни психолози: за всички проблеми, които са по-сериозни от повърхността;
- Мрежа от доброволци, които могат да се включат с ценен опит в различни сфери, както и при необходимост от реализиране на мащабен проект/акция.
 

За допълнителна информация:
Клуб "Млад предприемач"
E-mail: entrepreneur@ue-varna.bg
Мобилен тел. 0882 164611

Кариерен център
E-mail: cdcenter@ue-varna.bg
Мобилен тел. 0882 164807