График за записване на студенти дистанционно обучение 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър" по специалности

График за записване на студенти дистанционно обучение 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър" по специалности

по ред

Специалност

Курс на обучение

Форма на обучение

Група

Дата на записване

2

ДО

44

26.09.2019 г.

1

Счетоводство и одит

3

ДО

1

30.09.2019 г.

4

ДО

1

24.09.2019 г.

2

ДО

45

26.09.2019 г.

2

Финанси

3

ДО

2

30.09.2019 г.

4

ДО

2

30.09.2019 г.

2

ДО

49

26.09.2019 г.

3

Туризъм

3

ДО

4

30.09.2019 г.

4

ДО

4

24.09.2019 г.

4

Икономика и търговия

2

ДО

46

26.09.2019 г.

3

ДО

3

27.09.2019 г.

4

ДО

3

30.09.2019 г

5

Недвижими имоти и инвестиции

2

ДО

47

26.09.2019 г.

6

Индустриален бизнес и предприемачество

2

ДО

48

26.09.2019 г.

3

ДО

5

27.09.2019 г.

Важно: Записването се извършва чрез отговорниците на групи, които представят в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) в началото на деня (08:00 ч.), посочен в графика за записване с попълнени следните документи:

  1. Студентска книжка за всеки студент от групата;
  2. Списък на студентите (с трите имена и факултетен №), на които им е необходимо издаването на уверение.

Информация за семестриалните такси са публикувани в сайта на ИУ-Варна, меню "Студенти".

ДСК ЕАД
IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Факултетен номер, Специалност и Трите имена на студента