ВАЖНО ЗА ОБЩЕЖИТИЯ!!!


Приемане на молби за общежития за новоприети студенти (първокурсници) ще се извършва след записването им в ИУ - Варна.
Подаването на документите ще се извършва в срока 25.07.2011 - 26.08.2011 г. в кабинет 130

/без събота и неделя/


РАБОТНО ВРЕМЕ
8:00-16:30 ч.


ПОЧИВКА:
10:15-10:30 ч.
12:00-12:30 ч.
14:30-14:45 ч.Телефон за връзка: 052/660 234