Тържествена промоция по връчване на дипломи Випуск 2016

Тържествена промоция по връчване на дипломи Випуск 2016

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

по връчване на дипломи

на абсолвенти випуск 2016 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2016 г.)

Поканват се всички абсолвенти и техните близки да вземат участие в церемонията по връчването на дипломите.
 

18 ноември - петък
Финансово-счетоводен факултет
Аула - 11:00
Час

Зала

Специалност
12:30

Аула
зала 128

Счетоводство и контрол

12:30

122

Финанси

21 ноември - понеделник
Факултет Управление

Аула - 11:00
Час

Зала

Специалност
12:30

Аула

Маркетинг,
Международен бизнес
12:30

316

МИО
12:30

128

Туризъм
12:30

122

Мениджмънт
22 ноември - вторник
Стопански факултет
Аула - 11:00
Час

Зала

Специалност
12:30

Аула

ИС, ИНС, БИ
12:30

122

ИБ, Логистика
12:30

128

ИТ
12:30

127 Г

АБ
12:30

221

Стокознание
23 ноември - сряда
Факултет Информатика
Аула - 11:00
Час

Зала

Специалност
12:30 Аула

Информатика, БИС, СИ

            Галилеева клетва Икономически университет

ЗАБЕЛЕЖКА: Раздаването на тоги ще се извършва в кабинетите на инспектори учебна дейност на катедрите от съответните специалности, от 08:30 ч. до 10:30 ч., а връщането им от 13:30 ч. до 15:30 ч.  на съответните дати, обявени за всеки факултет.