График за записване на студенти 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър", редовно обучение

График за записване на студенти 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър", редовно обучение

Важно: Записването за зимен семестър на уч. 2019/2020 г. се извършва само чрез отговорниците на групи, които представят в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) комплект от следните документи: студентска книжка, лична студентска карта и списък на студентите с факултетен номер, на които ще се издават уверения. Отговорниците на групи представят изброения комплект от документи попълнени за всеки от студентите от съответната административна група в началото на първия ден, който е посочен в графика за записване.

ДСК ЕАД
IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Факултетен номер, Специалност и Трите имена на студента

Специалност

Курс на обучение

Група

(от – до)

Дата

1

Счетоводство и одит

2-ри

1 до 3

18.09.2019 г.

3-ти

1 до 3

24.09.2019 г.

4-ти

1 до 3

25.09.2019 г.

2

Счетоводство и финанси

2-ри

4 и 5

20.09.2019 г.

3-ти

4 до 6

26.09.2019 г.

4-ти

4 до 6

30.09.2019 г.

3

Финанси

2-ри

8 до 10

18.09.2019 г.

3-ти

7 до 10

19.09.2019 г.

4-ти

7 до 10

20.09.2019 г.

4

Застраховане и осигуряване

2-ри

11

24.09.2019 г.

3-ти

11

24.09.2019 г.

4-ти

12

24.09.2019 г.

5

ИБП

2-ри

16

18.09.2019 г.

3-ти

20

18.09.2019 г.

4-ти

18

18.09.2019 г.

6

Строителен бизнес и предприемачество

3-ти

27

20.09.2019 г.

4-ти

13

20.09.2019 г.

7

Недвижими имоти и инвестиции

2-ри

13

26.09.2019 г.

3-ти

30

26.09.2019 г.

4-ти

14

26.09.2019 г.

8

Аграрен бизнес

2-ри

18

25.09.2019 г.

3-ти

32

25.09.2019 г.

4-ти

20

25.09.2019 г.

9

Икономика и търговия

2-ри

19 и 20

01.10.2019 г.

3-ти

39 и 40

02.10.2019 г.

4-ти

23 и 24

02.10.2019 г.

10

Стокознание и митническа дейност

2-ри

21 и 22

01.10.2019 г.

3-ти

37 и 38

01.10.2019 г.

4-ти

21

01.10.2019 г.

11

Логистика

2-ри

17

27.09.2019 г.

3-ти

21

27.09.2019 г.

4-ти

19

27.09.2019 г.

12

Бизнес икономика

2-ри

14 и 15

30.09.2019 г.

3-ти

28 и 29

30.09.2019 г.

4-ти

15 и 16

30.09.2019 г.

13

Маркетинг

2-ри

28 до 30

18.09.2019 г.

3-ти

33 до 35

20.09.2019 г.

4-ти

32 до 35

24.09.2019 г.

14

Туризъм

2-ри

36 до 39

18.09.2019 г.

3-ти

16 до 19

20.09.2019 г.

4-ти

40 до 43

24.09.2019 г.

15

МИО

2-ри

40 и 41

25.09.2019 г.

3-ти

14 и 15

25.09.2019 г.

4-ти

44 и 45

26.09.2019 г.

16

Мениджмънт

2-ри

32 до 34

24.09.2019 г.

3-ти

24 до 26

26.09.2019 г.

4-ти

36 до 38

27.09.2019 г.

17

Информатика/ИКН

2-ри

23,24, 50

26.09.2019 г.

3-ти

41 до 43

27.09.2019 г.

4-ти

25 до 27

30.09.2019 г.

18

БИС

2-ри

26

18.09.2019 г.

3-ти

12 и 13

20.09.2019 г.

4-ти

30 и 31

20.09.2019 г.

19

Международен бизнес

2-ри

42 и 43

25.09.2019 г.

3-ти

45 и 46

25.09.2019 г.

4-ти

46

25.09.2019 г.

20

Международен туризъм

2-ри

51

24.09.2019 г.

3-ти

47

24.09.2019 г.

4-ти

48

24.09.2019 г.

21

Съдебна администрация

2-ри

35

20.09.2019 г.

3-ти

22

20.09.2019 г.

22

Публична администрация

3-ти

17

20.09.2019 г.

4-ти

43

20.09.2019 г.

23

Дигитални медии и ПР

2-ри

27 и 31

30.09.2019 г.

24

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

2-ри

12

24.09.2019 г.

25

Мобилни и уеб технологии

2-ри

25

30.09.2019 г.