"Инвестиции в бъдещето’2017" бе темата на Научно-приложна конференция с международно участие в ИУ – Варна

„Инвестиции в бъдещето’2017“ бе темата на 11-та научно-приложна конференция с международно участие, чийто домакин беше в Икономически университет – Варна на 5.10.2017 г. В рамките на форума се проведе и кръгла маса „Младите на старта към бизнеса“. Организатор на събитията бе Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – Варна, със съдействието на Института за икономически изследвания при БАН, Икономическия университет – Варна, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Община Варна и Техническия университет – Варна.

Тематичните направления на научно-приложния форум бяха:

  1. Устойчиво развитие и конкурентоспособност;
  2. Финанси, инвестиции, счетоводство;
  3. Международни икономически отношения;
  4. Маркетинг;
  5. Информационни и комуникационни технологии в икономиката.

Програма на конференцията