Класиране на кандидати за обучение в ОКС "магистър", прием месец януари

Класиране на кандидати за обучение в ОКС "магистър", прием месец януари


Срокът за записване на класираните студенти в ОКС "магистър" е до  28 февруари 2017 г.

Входящ
номер
Име Желание Име на специалността
60303 ОЛГА ДИМИТРОВА 1 Международен туристически бизнес
(ЗО, СПН, ПП)
60304 НОНА ПЕНЕВА СТАНЕВА 1 Публични финанси
(ЗО, ДНДО, ПП)
60305 МАРТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ВАТЕВА 1 Реклама и медийни комуникации
(РО, ДНДО, ПП)