Иновационен лагер за младежи, разработен от Джуниър Ачийвмънт България

Днес, 15.11.2016 г., представители от Икономически университет – Варна, катедра "Счетоводна отчетност", взеха участие в Иновационен лагер, организиран от Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски" по инициатива на Джуниър Ачийвмънт България.

Иновационният лагер е интензивен уъркшоп за младежи, разработен от Джуниър Ачийвмънт, който насърчава учениците да разискват конкретни бизнес предизвикателства и генерират идеи, както и да търсят алтернативи за разрешаване на зададени казуси. Целта на това начинание е да се подкрепят и стимулират отборите, предложили иновативни решения на зададен казус, като същевременно се цели развитие на уменията на участниците в няколко насоки: ефективна работа в екип, вземане на решения под напрежение и в кратки срокове, бизнес планиране и разработване на продукти, усъвършенстване на презентационните умения.

В инициативата активно участие взеха 43 ученици, разпределени в 6 екипа, които работиха по казуса "Защо пчелите са жизнено важни за съществуването ни?", подпомагани от техните ментори.

Представителите на катедра "Счетоводна отчетност" към Икономически университет - инспектор учебна дейност Мая Георгиева, ас. Стела Григорова, гл. ас. д-р Илиян Христов и Адалет Сали – студент от ИУ-Варна, бяха част от журито, оценило и излъчило три от участващите в събитието екипи. Най-висока оценка заслужи екипът, чиято идея бе да се установи съгласуваща мрежа между пчелар и земеделец, която да допринесе за нарастване на пчелната популация в България и получаване на по-богата реколта от пчелни продукти. В своята презентация, младежите предложиха реализация на проекта чрез установяване на интернет връзка за регистрация и обмен на информация между двете заинтересовани страни. Същевременно бе изтъкната и необходимостта от създаване на пунктове в общините и кметствата, където пчеларството е сред основните поминъци на местното население.

Журито бе впечатлено от представените креативни идеи и от широкото разнообразие на изява на участниците, в резултат на което взе решение да присъди отличия в следните категории: "Най-добра социална идея", "Най-атрактивно представена идея" и "Най-добра екипна работа".

Иновационният лагер се провежда в България от 2008 г. и се е превърнал в традиционно събитие, посветено на Световната седмица на предприемачеството (14-20 ноември 2016 г.).