"Ден на отворени врати" за прием на магистри в съвместна магистърска програма с Nottingham Trent University

На 16 февруари 2017 г. от 14:00 часа в зала 446 на ИУ-Варна се проведе "Ден на отворени врати" за съвместната магистърската програма "International Business and Management" на Икономически университет – Варна и Nottingham Trent University.

За трета поредна година ИУ-Варна стартира прием на студенти в съвместната магистърска програма на ИУ-Варна и Nottingham Trent University - "International Business and Management". Това е двугодишна програма, която създава прекрасни условия за изключително добро образование в съответствие с английските и българските стандарти на обучение в ИУ-Варна. Nottingham Business School, където се извършва обучението през трети семестър, е част от Nottingham Trent University и е сред топ 5 % на най-добрите висши училища за бизнес в света. То е класирано сред 10-те най-модерни образователни институции в Обединеното кралство. Тази програма предоставя уникална възможност при успешно завършване, студентите, обучавали се в нея, да получат диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" - от Nottingham Trent University и от Икономически университет - Варна. Цената за цялото обучение е няколко пъти по-ниска от реалната стойност на обучението в Nottingham Trent University.

Интерес към събитието "Ден на отворени врати" проявиха повече от 35 студенти от ИУ-Варна. Те имаха възможност да изслушат кратки презентации и да зададат своите въпроси към г-н Емил Хелиенек – директор на програмата в Нотингам и доц. д-р Христо Мавров – ръководител на програмата за ИУ-Варна. В срещата участва и проф. д-р Евгени Станимиров – заместник-ректор по учебна дейност и акредитация на ИУ-Варна. Изключително добри отзиви за програмата дадоха студентите от първия випуск от 2015 г. – Христина Петкова, Тетиана Тимофеева и Силвия Иванова, току що завършили своя семестър в Нотингам. Към тях оправдано бяха зададени най-много въпроси, на които бе отговорено с ентусиазъм и убеденост в ползата от високото ниво на програмата и през двете години на обучение.