ИУ-Варна представя ценни издания по повод 80 години от основаването на катедра "Финансова наука"

Изложба катедра Финанси
От 20 септември 2016 г., в продължение на месец,  във фоайето пред зала 128 на Икономически университет – Варна ще бъдат изложени редки и ценни издания – научни трудове, представени по повод 80 год. от основаването на катедра "Финансова наука".

Изложбата, която включва над 70 научни труда от основаването на катедрата до наши дни се откроява с запазени оригинални екземпляри и съхранената книга на проф. Станчо Чолаков "Наука за общинското самоуправление", издадената през 1936 г.