Ден на магистърска програма "Приложни социални и бизнес изследвания"

Ден на магистърска програма "Приложни социални и бизнес изследвания"