I кръг на Студентска олимпиада по математика

I кръг на Студентска олимпиада по математика

На 03.12.2016 г. (събота), от 10:00 ч., в аудитория 128 на Икономически университет - Варна

ще се проведе

I кръг на Студентска олимпиада по математика

Могат да участват всички желаещи студенти от бакалавърска и магистърска степен на обучение.


Задачи по математика   Примерни задачи


За справки:
гл.ас. д-р Йордан Петков - каб. 420
Вторник: 11:00 - 12:00 ч.
Четвъртък: 10:30 - 11:30 ч.
Мобилен тел.: 0882 164636