Класиране на кандидати за обучение в ОКС "магистър", прием месец януари

Класиране на кандидати за обучение в ОКС "магистър", прием месец януари


Срокът за записване на класираните студенти в ОКС "магистър" е до  3 февруари 2017 г.

Входящ
номер
Име Желание Име на специалността
60285 МАРТИН НИКОЛАЙЧЕВ МАРИНОВ 1 Счетоводство и контрол
(ЗО, ДНДО, ПП)
60286 РУМЯНА МИРОСЛАВОВА КАТЕЛИЕВА 1 Международен туристически бизнес
(РО, ДНДО, ПП)
60287 ТИНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА 1 Счетоводство и контрол
(ЗО, ДНДО, ПП)
60288 РАДОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ 1 Реклама и медийни комуникации
(РО, ДНДО, ПП)
60289 МАРИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА 1 Реклама и медийни комуникации
(РО, ДНДО, ПП)
60290 ПЕТЪР БОЖИДАРОВ ЖЕКОВ 1 Информатика
(РО, ДНДО, ПП)
60291 ДИМИТЪР ИВАЙЛОВ ИЛИЕВ 1 Информатика
(РО, ДНДО, ПП)
60292 ПРЕСЛАВА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА 1 Информатика
(РО, ДНДО, ПП)
60293 СВИЛЕН МАРИЯНОВ КОСТОВ 1 Информатика
(РО, ДНДО, ПП)
60294 ЛИЛИЯ МАРИНОВА СТОЙЧЕВА 1 Публична администрация
(РО, ДНДО, ПП)