Настаняването на резерви...

Настаняването в студентски общежития продължава  от 5.10.2009г. за резервите от №1 до №70

Настаняването се извършва ЛИЧНО !!!

При настаняването студентите трябва да представят

  1. лична карта

  2. 2 бр. снимки

След получаване на настанителното писмо в стая 531 студентите трябва да платят депозит в
ОББ - Варна- 100 лв.
/ Студентите инвалиди и кръгли сираци плащат 30% от депозита/

Депозитът се внася в ОББ - клон Варна

ИУ - Поделение "Общежития и столове"

IBAN: BG60UBBS80023106028806

BIC: UBBSBGSF

Депозити,наем, ток, вода
/ име, блок № , стая № - задължително/