Започва настаняването в БЛОК 1

Настаняването на студентите, класирани за общежитие ще се извърши по следния график:

28 септември  - от № 1 до № 70  в класирането            
29 септември  - от № 71 до № 140 в класирането            
30 септември  - от № 141 до № 210 в класирането            
1 октомври  - от № 211 до № 280 в класирането            
      
Настаняването се извършва ЛИЧНО  !!!

При настаняването студентите трябва да представят

  1. лична карта

  2. 2 бр. снимки       

След получаване на настанителното писмо в стая 531 студентите трябва да платят депозит в 
ОББ - Варна- 100 лв.
/ Студентите инвалиди и кръгли сираци плащат 30% от депозита/

Депозитът се внася  в ОББ - клон Варна

ИУ - Поделение "Общежития и столове"

IBAN: BG60UBBS80023106028806

BIC: UBBSBGSF

Депозити,наем, ток, вода
/ име, блок № , стая №  - задължително/