Важно за настаняване в общежитие

Важно за настаняване в общежитие

Уважаеми студенти,


В общежитията на ИУ-Варна има свободни места.


Студентите, които желаят да се настанят в общежитие могат да заявят това на място в каб. 531 или да се обадят на мобилен тел.: 0882 164762 или 0882 165679.


По решение на КСБВУ от 30.10.2015 г. до запълване на капацитета на студентските общежития за учебната 2015/2016 г., настаняването на студентите в общежитията на ИУ–Варна ще се извършва без класиране. Студентите ще се настаняват по реда на пристигане. Студентите, желаещи да се настанят в общежитие, следва да предоставят в отдел „Стипендии и общежития” заявление – декларация за общежитие (закупува се от книжарницата на ИУ-Варна) и уверение за студентско състояние.