Продължава приемът на студенти за обучение в ОКС "магистър"

Продължава приемът на студенти за обучение в ОКС "магистър"

Продължава подаването на документи за обучение в магистърска степен
в Икономически университет - Варна.

Приемането на документите за кандидатстване и записването се извършват във фронт-офиса на Център за магистърско обучение - стая 114.

Работното време на комисията за прием на докумети и записване
е от 08.00 до 16.30 часа (без събота и неделя и официалните празници).