Катедра "Финанси" на Икономически университет – Варна чества 80 годишен юбилей

Днес 7 октомври 2016 г., в зала 323 на Икономически университет – Варна се състоя тържествено събрание по повод 80 години от създаването на първата катедра „Финансова наука“ в най-старото висше икономическо училище в България.

Академичният състав на Катедра „Финанси“ презентира  филм за дейността на катедрата от 1936 г., когато доц. Станчо Чолаков - водещ финансист по онова време става първият й титуляр  до днес. Ръководителят на катедрата проф. д-р Стефан Вачков – носител на престижната награда „Варна“ в областта на обществените науки, приветства всички присъстващи гости, преподаватели и студенти и им благодари за труда, който полагат за утвърждаване на авторитета на катедрата.

Официални гости на събитието бяха  проф.  Гарабед Минасян – ИИИ на БАН, проф. Григорий Вазов – ВУЗФ София, проф. Нено Павлов, проф. Ганчо Ганчев – ЮЗУ Благоевград, г-жа Елена Бакалова, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на СЖ Експресбанк и др. На всички тях, както и на множество поканени да присъстват възпитаници на катедрата, които са се реализирали успешно в практиката и понастоящем заемат високи мениджърски позиции във финансовата сфера в България и в чужбина, ръководството на катедрата връчи почетни грамоти и плакети

Проф. д-р Пламен Илиев – Ректор на ИУ-Варна поздрави с празника преподавателите и студентите и им пожела успешна кариера, утвърждаване в науката за финансите и подари  графика с фасадата на Университета, рисувана от Тома Томов.

Форумът днес продължи с Кръгла маса на тема „Финансовата наука – между догмите и реалността“, с участието на водещите български финансисти.

Вторият форум ще бъде научна конференция за млади преподаватели, докторанти и студенти, която ще се състои на 14 октомври 2016 г.