Заключителна научна конференция на тема "Науката в служба на обществото - 2017"

Годишна научна конференция на тема Науката в служба на обществото
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема: "Науката в служба на обществото – 2017"
27 октомври 2017 г.

Секция „Социални, стопански и правни науки“ при Съюза на учените в България – Варна, със съдействието на Икономически университет – Варна ще проведе своята Заключителна научна конференция на 27 октомври 2017 г. от 13.30 ч. в зала 116 /академична сграда на ИУ-Варна/. Форумът на тема „Науката в служба на обществото - 2017“ е в рамките на „Месец на науката2017“.

 Краен срок за изпращане на заявка и резюме на доклад - до 28 септември 2017 г.

Програма на конференцията