График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия – м. януари 2019 г.

График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия – м. януари 2019 г.

Специалност

Държавен изпит или защита на дипломна работа

Дата

1.

Счетоводство и контрол (бакалаври) - писмен изпит

28.01.2019

Счетоводство и контрол – устен изпит

29.01 и 30.01.2019

2.

Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации

 30.01.2019

3.

Индустриален бизнес, Корпоративен бизнес и управление

28.01.2019

Логистика, Логистичен мениджмънт

29.01.2019

4.

Икономика на търговията, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес

28.01.2019

5.

Икономика на строителството, Строително предприемачество, Икономика на недвижимата собственост, Недвижими имоти и инвестиции

29.01.2019

Бизнес икономика, Управление на проекти 30.01.2019

6.

Аграрен бизнес, Бизнес консултиране

28.01.2019

7.

Стокознание, Качество и експертиза на стоките

29.01.2019

8.

Мениджмънт, Бизнес администрация, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт

29.01.2019

9.

Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Комуникации и бизнес развитие, Маркетинг и бранд мениджмънт

28.01.2019

Международен бизнес (англ. език), Международен бизнес и мениджмънт (англ.език)

29.01.2019

10.

Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, ИТ иновации в бизнеса

28.01.2019

11.

Статистика и иконометрия

29.01.2019

12.

Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм

30.01.2019

13.

Международни икономически отношения, Международен бизнес

29.01.2019

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа да се приемат от сектор “Студенти” и  Център за Магистърско обучение на 14 и 15 януари 2019 г.

Редът за явяване по зали да бъде обявен от съответните катедри 2 дни преди посочените в графика дати.