График за държавни изпити през есенна (поправителна) сесия – м. септември 2019 г.

График за държавни изпити през есенна (поправителна) сесия – м. септември 2019 г.
Специалност Държавен изпит или защита на дипломна работа
Дата
1. Писмен изпит - Счетоводство и одит (бакалаври) 11.09.2019
Устен изпит - Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси 12.09 и 13.09.2019
2. Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации 13.09.2019
3. Индустриален бизнес, Корпоративен бизнес и управление 11.09.2019
Логистика, Логистичен мениджмънт 12.09.2019
4. Икономика на търговията, Икономика и търговия, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес 13.09.2019
5. Икономика на строителството, Строителен бизнес и предприемачество, Строително предприемачество, Икономика на недвижимата собственост, Недвижими имоти и инвестиции, Управление на проекти 11.09.2019
Бизнес икономика 13.09.2019
6. Аграрен бизнес, Екоикономика и Бизнес консултиране 11.09.2019
7. Стокознание, Качество и експертиза на стоките 13.09.2019
8. Мениджмънт, Бизнес администрация, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт 12.09.2019
9. Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Комуникации и бизнес развитие 11.09.2019
Международен бизнес (англ. език), Международен бизнес и мениджмънт (англ.език) 12.09.2019
10. Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, ИТ иновации в бизнеса 11.09.2019
11. Статистика и иконометрия 13.09.2019
12. Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм 12.09.2019
13. Международни икономически отношения, Международен бизнес 13.09.2019

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и  Център за Магистърско обучение на 29 и 30 август 2019 г.