Второ класиране за общежития за уч. 2019/2020 г.

Второ класиране за общежития за уч. 2019/2020 г.

До 30.08.2019 г. – всички класирани за настаняване студенти, трябва да потвърдят чрез превод на депозит в размер на 100 лв. по сметката на "Общежития и столове" и да изпратят сканирана вносната бележка на следния e-mail: deposit@ue-varna.bg

Непотвърдилите студенти, отпадат от класирането за настаняване и местата се считат за свободни.

ДСК ЕАД
IBAN: BG04STSA93003144110100
BIC: STSABGSF
Титуляр: ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ ПРИ ИУ - Варна

На основание за плащане се изписва – Депозит /три имена на студента, факултетен №/

Г Р А Ф И К
за настаняване на студенти за учебната 2019/2020 г.

9 септември 2019 г. студенти, които са живели на общежитие през лятото и са класирани
10 септември 2019 г. студенти приети за настаняване без класиране (предимствени групи)
11, 12 септември 2019 г. студенти класирани за общежитие от I курс
13 септември 2019 г. студенти класирани за общежитие от II и IV курс
16 септември 2019 г. студенти класирани за общежитие от III и V курс
17 септември 2019 г. чуждестранни студенти, подали заявление

Получаването на настанително писмо и настаняването се извършва в бл. 1, офис на "Общежития и столове" при ИУ-Варна, ул. Брегалница 65, бл.1 по графика, обявен по-горе.


НАСТАНЯВАНЕТО СТАВА ЛИЧНО!

При настаняването студентите трябва да представят:

  1. Студентски документ (Студентска книжка или Студентска лична карта)
  2. Лична карта
  3. 3 бр. снимки 
  4. Екземпляр от вносната бележка/платежно нареждане за платен депозит        

Забележка: Всички класирани студенти за настаняване, които са кандидатствали онлайн през WEB-базираната система трябва да представят оригиналните документи на хартиен носител в деня на настаняването в бл. 1, офис на "Общежития и столове".

По въпроси относно общежития се обръщайте към:

Инспектор "Общежития и стипендии"

Наталия Димитрова

Кабинет Кабинет: Стипендии и общежития, Студентска улица

Тел. 052 830809

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164762

Email Email: ios@ue-varna.bg