Учебно разписание за студенти в ОКС "бакалавър"

Учебно разписание за студенти в ОКС "бакалавър"

Учебно разписание за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

* за студенти в ОКС "бакалавър" - редовно, задочно и дистанционно обучение може да видите в университетската информационна система Web-Student, в меню Учебно разписание.

ВАЖНО: Проверете отново учебното разписание преди започване на занятията, поради евентуални актуализации.

Обединени административни групи за учебната 2017/18 г.

Курс Специалност  Стара група Нова група
2 Информатика  29 28
3 Туризъм 46 45
НИИ 16 15
Аграрен бизнес 23 22
Информатика  30 29
Икономика и търговия 26 25
4 СК 4 3
СК 9 5
ИБП 29 28
ИС 20 19
Маркетинг 50 48
Стокознание 38 37
Международен бизнес 64 63