Съобщение за студенти, включени в утвърдените списъци за участие в студентски бригади в чужбина

Съобщение за студенти, включени в утвърдените списъци за участие в студентски бригади в чужбина

На основание заповед РД–05-740/26.03.2019 г. на Ректора на Икономически университет – Варна, за студентите заминаващи на студентска бригада е необходимо следното:

  • да присъствате в утвърдения списък с одобрени документи за бригада;

  1. Оценките от положените изпити на студенти, заминаващи на бригада се нанасят в изпитните протоколи на административните групи, а не в индивидуални протоколи.
  2. Провеждането на изпитите е на обявените дати за редовна изпитна сесия, т.е. от 02.05. до 30.05.2019 г., за студентите от 1, 2 и 3 курс, а за студентите от 4 курс от 02.05. до 23.05.2019 г.
  3. Студентите 4 курс (завършили семестриално), които отлагат държавната изпитна сесия от м. юни и м. септември трябва да са подали заявление до Ректора във фронт офиса за отлагане явяването на държавен изпит.
  4. На студентите, чиито студентски книжки се намират в посолства, ще се издава уверение в сектор "Студенти" и ЦМО, с оглед на регламентиран достъп до семестриалните изпити.
  5. Неположените изпити (с изключение на практическо обучение) от летен семестър на уч. 2018/2019 г. могат да бъдат положени в датите на ликвидационната сесия - 05, 09 и 10.09.2019 г. или най-късно до 14.10.2019 г. с издаване на индивидуален протокол.
  6. Защитата на практическо обучение е до 14.10.2019 г.

  • Регламентът за подаване на документи и изготвяне на списъците на студенти, заминаващи на бригада, са публикувани на страницата на Студентски съвет